Oppdatert, 2013

978x

Drømmer du om å bygge ditt eget hus?

Ca 6000 ferdighus bygges hvert år, går du med planer om å sette opp ditt eget drømmehus? Da må du regne med å betale ca 4 millioner og oppover. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor stor egeninnsats du legger i, pluss hvor dyr tomten din er. Jeg antar at de fleste ender opp med et hus på rundt 5-6 millioner kroner(totalkostnad), hvis du bygger i sentrale strøk. Dvs. at tomteprisene ligger på 1,5 – 2,5 millioner kroner.

Hele prosjektet bør starte med å sette opp hvilke behov man har og en tydelig beskrivelse av hva man ønsker seg. Når du oppretter kontakt med en leverandør, er det viktig å få spesifisert hva som er inkludert i prisen husprodusenten kommer med, og hva du må bekoste utenom.

Det er avgjørende at kontrakten er helt spesifikk på hva som er omfattet av den avtalte prisen og hva som ikke følger med. Men ofte kommer leverandøren med en ferdig utfylt kontrakt, og da er det særlig viktig å være på vakt.Det er to viktige tidspunkter som må være med i kontrakten, og de må være entydig beskrevet.

Nemlig at starttidspunktet og ferdigstillelsesdatoen er med. Dersom ferdigstillelse ikke er tydelig spesifisert, mister huskjøperen rett til å kreve erstatning.

Den sanksjonsmuligheten man som kjøper har dersom prosjektet blir forsinket er å kreve dagbøter. Det følger av  Bustadsoppføringslova, paragraf 18. Det krever imidlertid at ferdigstillelsen er tydelig tidfestet.Det følger også avBustadoppføringslova, paragraf 12, at entreprenøren skal stille garanti for oppfylling av kontrakten. Innbetaling av depositum og forskudd er ikke uvanlig når det gjelder så store prosjekter som et hus. Forbrukerrådets generelle policy er imidlertid at man skal unngå forskuddsinnbetalinger der det er mulig. Det man bør være tydelig på er at eventuelle renter av forskuddet tilfaller kjøperen.Sjekk referanser til de leverandørene dere har sett dere ut, reis gjerne rundt og se på tilsvarende hus leverandøren har satt opp.Ved valg av modell,  sjekk hvordan huset er tilpasset topografien på tomten. For ofte er boligen beregnet på flate tomter. Tenk på klima, solforhold og tilgjengelighet når huset skal plasseres.

Lover som gjelder ved ferdighuskjøp

Budsjett i Excel finner du her!

 

Fra 2008…

Det er egentlig et veldig godt spørsmål jeg prøver å finne ut av. Ofte ser det mye billigere ut hva det faktisk vil ende opp med å koste. Et tips jeg har fått er å doble prisen på ferdighuset og legge til prisen på tomten, da vil du ca få total pris.

Det finnes veldig mange variabler i et husbyggerregnestykke. Som for eksempel andel av egeninnsats (den er for øvrig = 0 for oss), her er det tydeligvis penger å spare dersom du er «handy».

Den andre store variabelen er forbundet med tomten. En ting er at prisene for tomter her i landet varier noe voldsomt. I Oslo, Bærum, Asker området må du ut med minimum 1 million for en tomt, vi regner med å kjøpe en tomt til rundt 1,3 mill. I litt mer landlige kommuner får du en tomt for 400 – 500 000 kroner. Store forskjeller med andre ord… Men, prisen er en ting. De variable kostnadene forbundet med tomten dreier seg ofte om hvilke materialer tomten du kjøper består av. Altså kreves mye graving, sprengning og på fyll av pukk (?) kan dette koste deg dyrt. Og med dyrt mener jeg alt fra et par hundretusen og opp mot fem hundretusen.

Gjennom forumet http://www.byggebolig.no/ har jeg funnet et eksempel på et regnestykke. Eksemplet kommer riktig nok fra Agderfylkene, og tilknytningsavgifter etc. varierer fra kommune til kommune. Dette er uansett en indikasjon, samt at den viser hvilke poster du bør forholde deg til i et budsjett. Det er nok uansett lurt å hente inn priser fra en rekke underleverandører for å få best mulig pris.

Klikk her for å laste ned byggekostnadsoversikten: budsjettmal

Byggekostnader
Gebyr- og tilknytningskostnader .
Tilknytningsavgifter vann/avløp til kommunen Kr. 75 000
Byggesaksomkostninger til kommunen Kr. 15 000
Utsikking av hjørner fra kommunen Kr 2 000
Situasjonskart fra kommunen Kr. 1 700
Utsending av rekommanderte brev (nabovarsel) Kr. 300
Tilknytningskostnader for kabel tv Kr. 5 000
Tilknytningskostnader/montør for telefon Kr. 3 000
Tilknytningskostnader til E-verket Kr. 12 500
Byggestrøm m/byggeskap montert Kr. 10 000
Totale gebyr- og tilknytningskostnader Kr. 124 500
Tomtekostnader
Tomtepris Kr. 600 000
Dokumentavgift og tinglysningsgebyr på tomt Kr. 16 500
Rydding av tomt (fjerning av busker, trær, etc) Kr. 10 000
Opparbeidelse av parkeringsarealer og hage m/plen, hekk, busker, etc. Kr. 60 000
Grave grøfter til strøm, tele, tv, vann, kloakk frem til hus Kr. 35 000
Totale tomtekostnader Kr. 721 500
Grave- og murerarbeid
Tilkjøring av masser samt graving og støp av plate på mark Kr. 200 000
Totale kostnader ved grave- og murerarbeid Kr. 200 000
Utvendig rørleggerarbeide
Vann/kloakk legges i grøft frem til hus samt oppstikk i sålen Kr. 35 000
Totalt utvendig rørleggerarbeide Kr. 35 000
Hus/garasje
Oppsatt bolig klar for gulvlegging/tapetsering/maling Kr. 1 100 000
Tilleggsarbeider fra entreprenør (rørlegger, elektriker, snekker) Kr. 30 000
Tapet/maling til innv. vegger og himling Kr. 30 000
Parkett/laminatgulv 140 kvm x kr 250,-/kvm Kr. 35 000
Legging av Parkett/laminatgulv av fagmann kr. 250,-/kvm Kr. 35 000
Bad: Flislagt bad, innredning, dusjkabinett, etc. Kr. 75 000
Kjøkken: innredning utover standardleveranse Kr. 25 000
Pipe ferdig oppsatt og pusset Kr. 20 000
Peis ferdig montert Kr. 25 000
Utvendig beis/maling Kr. 10 000
Markiser/persienner Kr. 20 000
Ferdig oppsatt dobbel garasje Kr. 130 000
Container leie/tømming Kr. 10 000
Uforutsette utgifter Kr. 50 000
Totalt Hus/garasje Kr. 1 595 000
Finansielle kostnader
Rentekostnader på byggelån (Kostnadene på egenkapital er ikke medtatt.) Kr. 30 000
Totalt finansielle kostnader Kr. 30 000
Regnestykket blir da som følger
Gebyr og tilknytningskostnader Kr. 124 500
Tomtekostnader Kr. 721 500
Grave- og murerarbeid Kr. 200 000
Utvendig rørleggerarbeid Kr. 35 000
Hus/garasje Kr. 1 595 000
Finansielle kostnader Kr. 30 000
TOTALT FOR NY BOLIG/GARASJE MED OPPARBEIDET TOMT Kr. 2 706 000