Altså, organisering av bøker etter farger. Jeg har kommet godt i gang – og jeg liker der 🙂 Her er foreløpige resultater.

røde bøker

Røde bøker

blå bøker