En vakker mur kan bli hagens øyesten. Gabionmur er en annerledes måte å lage mur på. Disse består av rustfrie nettbur som fylles med stein. Du kan bruke ulike steiner, alt fra rullesteiner til svart granit eller skifer.

Gabionmurer er en fin måte å lage rom og avgrensninger i hagen på. Er det noe som har erfaring? Gjort dette i sin hage? Da hører jeg gjerne fra deg! Var det enkelt eller komplisert. Hvor kjøpte du nettburene, hva gjorde du med underlaget osv.

Foto: Googlet

Reklame