Jeg blir så stolt og glad når jeg oppdager prosjekter som dette!!  Verden ruller videre.

TYIN tegnestue er en frivillig organisasjon som arbeider humanitært gjennom arkitektur. TYIN drives av fem arkitektstudenter ved NTNU og prosjektene er finansiert av over 60 engasjerte norske bedrifter, samt private bidrag.

pasiaalto_tyintegnestue-soekertiehouse-thailand-994

pasiaalto_tyintegnestue-soekertiehouse-thailand-1405

pasiaalto_tyintegnestue-soekertiehouse-thailand-535

Old Market Library By TYIN Tegnestue, Min Buri, Bangkok, Thailan

Foto: TYIN tegnestue

Reklame