Jeg kom over denne flotte tjenesten på nettet, gjett om jeg skal benytte meg av den!  Se mer på http://www2.arkitektur.no/

ART / Arkitektenes rådgivningstjeneste

Torsdager mellom kl. 17 og 19, unntatt i skoleferiene, gir sivilarkitekter gratis veiledning i Josefinesgate 32 (NALs bibliotek), Oslo.

Det avsettes ½ time til hver besøkende til rådgivningstjenesten. Her kan man be om råd om alt innenfor arkitektens fagområde. Ta med tegninger, bilder, idéskisser eller lignende for en konstruktiv samtale. Rådgivningen foregår i NALs bibliotek hvor det er mulig å slå seg ned og se på arkitekturlitteratur. Det er tilrettelagt et utvalg bøker og tidsskrifter som spesielt omhandler bolig- og hyttearkitektur.

Arkitektenes rådgivningstjeneste har vært i drift siden 1979, da en gruppe sivilarkitekter tok initiativ til å danne et forum for fri arkitekthjelp. Etter en kort periode uten rådgivning starter vi nå opp igjen. Hensikten med tjenesten er bl.a. å gi hjelp og belyse ethvert problem av arkitektonisk, teknisk, administrativ eller økonomisk karakter og øke forståelsen for arkitektoniske kvaliteter.

Arkitektene som gir råd er alle sivilarkitekter MNAL og medlemmer av Oslo Arkitektforening. Oppstart høsten 2007: torsdag 13. september

Reklame